WOZ waardeHeb je een brief met de Waardering onroerende zaken, ook wel bekend als de WOZ op de deurmat liggen? Dan is het vooral in de huidige tijd belangrijk goed te kijken of deze wel of niet klopt. Met de stijgende huizenprijzen van de afgelopen periode, zien we ook de dat WOZ-waarde een flinke stijging heeft doorgemaakt. Omdat de WOZ-waarde bepalend is voor verschillende soorten belastingen die je jaarlijks moet betalen, is het van belang om hier kritisch naar te kijken. Heb je het gevoel dat je WOZ-waarde wat aan de hoge kant is, dan is het raadzaam om hier bezwaar tegen te maken. Omdat het voor veel mensen ter kennisgeving wordt aangenomen dat deze waarde klopt, is het goed toch te kijken of er eventueel bezwaar mogelijk is. Hoe je dit kunt doen, vertellen we je in dit artikel.

Waarom zou je de WOZ-waarde willen verlagen?

De voornaamste reden om de WOZ-waarde te verlagen, is natuurlijk om ook de te betalen belasting te verminderen. Deze belastingen worden namelijk bepaald op basis van deze waarde en liggen to tussen de 60 en 2500 euro per jaar. Je kunt je dus wel voorstellen hoe gigantisch deze impact kan zijn wanneer je hier niet kritisch naar kijkt. Stel je hebt al jarenlang een te hoge waardebepaling, dan kan het zomaar zijn dat je duizenden euro’s teveel hebt betaald de afgelopen jaren. Om ervoor te zorgen dat je dit niet overkomt, is het zaak dit eens goed onder de loep te nemen en waar nodig bezwaar in te dienen.

Hoe bepaal je of de WOZ-waarde klopt?

Bezwaar maken kan natuurlijk alleen op het moment dat de waardebepaling ook daadwerkelijk te hoog is. Het is daarom dus eerst zaak om te bepalen of de waarde die aan je woning is toegekend ook daadwerkelijk klopt. Dit kunt je nakijken door enkele verschillende zaken te controleren. Zo kun je:

  • Het WOZ-waarde-loket raadplegen. Hier kun je niet alleen de waarde van je eigen woning achterhalen, maar ook de waarde van andere woningen bij je in de buurt. Iets wat je in een later stadium zeker kan helpen tijdens de argumentatie van het bezwaarschrift dat je gaat indienen.

  • Het taxatierapport van je woning opvragen bij je gemeente. In dit rapport staat namelijk uitgelegd op basis waarvan de gemeente de WOZ-waarde heeft bepaald voor jouw woning.

  • Bij het kadaster de koopsom informatie opvragen die je inzicht geeft in de verkoopprijs van je eigen huis in het verleden en ook de verkoopgeschiedenis van de huizen in je omgeving.

Wanneer je deze informatie in handen hebt, kun je kijken hoe de WOZ-waarde van je eigen woning zich verhoud in tegenstelling tot de waarde van de woningen in je omgeving.

Wel of geen bezwaar indienen

Het is een lastige afweging om uiteindelijk te bepalen of je wel of geen bezwaar gaat maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde van je woning. Twijfel je, dan kun je ook altijd Frits raadplegen, die je niet alleen kan adviseren bij het afsluiten van een hypotheek, maar ook bij alle andere zaken die hierbij komen kijken. Er zijn namelijk enkele redenen om geen bezwaar in te dienen, hoewel je WOZ-waarde hoger ligt, dan de rest van de omgeving. Wanneer je namelijk een lagere WOZ-waarde krijgt toegewezen, dan loop je het risico dat de hypotheekrente (deels) vervalt. 

Wil je wel bezwaar maken, dan doe je dit zo

Heb je toch besloten om bezwaar te maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde, dan is dit natuurlijk je goed recht. Belangrijk is wel dat je dit volgens de juiste procedure doet, omdat deze anders op voorhand als zal worden afgewezen. Om bezwaar te kunnen maken, dien je binnen 6 weken na ontvangst van de brief met de waardebepaling van je woning het bezwaarschrift in te dienen. Dit doe je bij je gemeente en dus niet bij de belastingdienst. Online zijn er tegenwoordig allerlei verschillende voorbeeldbrieven te vinden, waarmee het indienen van bezwaar heel eenvoudig is. Nadat je het bezwaar hebt ingediend, kan het tot maximaal 12 weken duren voordat je antwoord hebt ontvangen. De eerste periode is 6 weken en red de gemeente het niet om binnen deze termijn een oordeel te kunnen vellen, dan kan deze termijn met nogmaals 6 weken worden verlengd. Je moet dus even geduld hebben, maar bij een positieve uitkomst is dit het natuurlijk meer dan waard.

Share Button